Tagarchief: aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsrisico’s als bestuurder sportvereniging?

 

Nederland telt ongeveer 25.000 sportverenigingen. De bestuurders van die sportvereniging zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Dat gaat doorgaans goed. Maar in sommige situaties lopen dergelijke bestuurders het risico om persoonlijk aansprakelijk gehouden te worden. Dat je het als bestuurder dan wel echt bont moet hebben gemaakt, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Haarlem.

aansprakelijkheidsrisico’s als bestuurder sportvereniging?

Sportief succes

In 2004 werd in Haarlem de voetbalclub V.V. Young Boys opgericht. De club had slechts één seniorenteam dat begon in de 5e klasse. Door vier maal op rij kampioen te worden speelde de club vanaf 2000 eerste klasse en een jaar daarop hoofdklasse. Op dat moment breidde de club zich ook uit met recreatieteams.

Geen belastingaangiftes

Het lijkt erop alsof de aandacht van het bestuur uitging naar de sportieve prestaties van de club, want na onderzoek door de Belastingdienst bleek dat de club nooit belastingaangiftes had gedaan. Verder werden inkomsten en uitgaven niet bijgehouden, was er een onvolledige boekhouding en waren er nooit ledenvergaderingen uitgeroepen. De Belastingdienst legde daarom een naheffing op van EUR 2 mio.

Illegale pokertoernooien

Daarnaast werden in de directiekamer gedurende lange tijd illegale pokertoernooien georganiseerd. Bij een inval door de politie werden 13 verdachten aangehouden, waaronder de voorzitter, penningmeester en enkele andere leden van het bestuurd.

Afzetten bestuur

Kort na de inval door de politie is op een buitengewone ledenvergadering het bestuur afgezet en is een interim-bestuur benoemd. Dat interim-bestuur heeft enkele maanden daarna het faillissement van de voetbalclub aangevraagd.

Vordering curator

De curator heeft daarop verschillende bestuurders persoonlijk aansprakelijk gehouden voor het gehele tekort in het faillissement. De curator baseerde zijn vordering zowel op ‘onbehoorlijk bestuur’,  jegens de schuldeisers in het faillissement. Het verschil tussen beide grondslagen is dat bij een vordering op basis van onbehoorlijk bestuur de curator een aanzienlijk bewijsvoordeel heeft.

Onbehoorlijk bestuur

Indien er namelijk sprake is een schending van formele regels ten aanzien van de administratie, dan kunnen aangesproken bestuurders in de regel slechts nog onder hun aansprakelijkheid uitkomen, wanneer zij aantonen dat het faillissement een ‘externe reden’ heeft, zoals bijvoorbeeld een economische crisis of het weglopen van een belangrijke klant. Bij aansprakelijkheid op basis van onrechtmatige daad dient de curator aan te tonen dat de betreffende bestuurder een ‘persoonlijk voldoende ernstig verwijt’ te maken is. Dat is een hogere drempel voor aansprakelijkheid.

Rechtbank: geen onbehoorlijk bestuur

De rechtbank wees echter de vordering op basis van onbehoorlijk bestuur af. Hoewel de bestuurders in deze zaak duidelijk de boekhoudregels hadden overtreden, oordeelde de rechter dat de bestuurders niet op deze grondslag aansprakelijk konden worden gehouden. De wet schrijft namelijk voor dat deze grondslag alleen maar toepasselijk is op bestuurders van zogenaamde ‘commerciële (sport)verenigingen’.

aansprakelijkheidsrisico’s als bestuurder sportvereniging?

Geen winstoogmerk

Op basis van een uitspraak van de Hoge Raad  oordeelde de rechtbank dat er weliswaar inkomsten werden gegenereerd (bijvoorbeeld door kaartverkoop voor wedstrijden, sponsorgelden, kantineopbrengsten, etc.), maar dat dit als zodanig bij een (kleine) sportvereniging hoort. Er was volgens de rechtbank geen sprake van een oogmerk om winst te maken met de voetbalclub en V.V. Young Boys was derhalve geen ‘commerciële sportvereniging’.

Onrechtmatige daad

De rechtbank oordeelde overigens wel dat zowel het verzuim om een deugdelijke administratie te voeren en belastingaangifte te doen, als de pokeravonden te organiseren onrechtmatig was. De curator moest echter nog wel van iedere bestuurder individueel aantonen dat hen daarvan ook een persoonlijk voldoende ernstig verwijt kon worden gemaakt.

Verweer bestuurders

De bestuurders brachten een aantal opmerkelijke verweren tegen de vordering in. Zo stelde één bestuurder dat hij een boekhouding had opgezet en geslaagd was om met de inkomsten uit de pokeravonden de schulden van de vereniging met EUR 183k terug te brengen. De rechtbank passeerde dit verweer, omdat de boekhouding juist was bedoeld om het pokergeld te administreren en door de schulden te betalen het pokergeld feitelijk was witgewassen. En andere bestuurder stelde zonder succes dat hij nooit als rechtsgeldig bestuurder was benoemd. De rechtbank oordeelde echter dat hij zich de facto wel altijd zo had gedragen.

Een bestuurder uitgezonderd

Ten aanzien van één aangesproken bestuurder oordeelde de rechtbank dat er geen aansprakelijkheid was. Die bestuurder had de rechtbank namelijk overtuigd dat zijn bestuurstaak beperkt was tot het houden van de ledenadministratie en het bijhouden en doorgeven van de uitslagen, hetgeen hij ook had gedaan.

Als eis voor aansprakelijkheid van een bestuurder geldt dat een ‘persoonlijk voldoende ernstig verwijt’ te maken is. Voor sportbestuurders van kleine niet-commerciële verenigingen geldt verder dat de ruime aansprakelijkheidsmaatstaf in faillissementssituaties niet geldt. Wenst u advies over een situatie waarin persoonlijke aansprakelijkheid dreigt?

 

De dienstverlening van de Avinci Sportrecht is bijzonder breed en gevarieerd. Waar mogelijk worden ontwikkelingen op juridisch, fiscaal, administratief en verzekeringstechnisch gebied nauwlettend gevolgd. In eerste instantie proberen we de problemen en uitdagingen in eigen huis te tackelen en waar dan nog nodig worden deskundigen van buiten ingeschakeld.

 • Heeft u als vereniging net een kunstgrasveld gekregen dat niet voldoet en de verantwoordelijke firma trekt er haar handen van af?
 • Krijgt u de mogelijkheid om de accommodatie in eigen beheer over te nemen, maar bent u bang voor de kleine lettertjes?
 • Wordt u door de gemeentelijke overheid gedwongen om met een buurvereniging te fuseren?
 • Heeft u een conflict?
 • Wil de KNVB de clubs uit de Topklasse verplicht laten promoveren naar het Betaald Voetbal?
 • Moet er één CAO komen voor contractspeler in het Amateurvoetbal?

Het zijn slechts zes voorbeelden van situaties die clubs in de dagelijkse praktijk kunnen tegenkomen. Met haar dienstenpakketten ‘Juridische Ondersteuning’ en ‘Voetbalzaken’ kan Avinci Sportrecht veel voor u betekenen. Wij schuiven aan bij het overleg, kunnen bemiddelen in een conflict en indien nodig zelfs begeleiding bieden als de gang naar de rechtbank onvermijdelijk is geworden. Voor de exacte invulling van het pakket ‘Juridische Ondersteuning’ en ‘Voetbalzaken’ kunt u contact opnemen met Mr. A.C. Hansen.

Avinci Sportrecht komt op voor de belangen van de bij haar aangesloten amateurvoetbalverenigingen, onder andere richting de KNVB. Ook de overheid wordt een steeds belangrijkere partner voor overleg en onderhandelingen, omdat meer maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de sportverenigingen wordt neergelegd. Belangrijk detail is dat we niet alleen staan voor het collectief van het amateurvoetbal, maar zeker ook voor de individuele club.

Kortom, we zijn uw juridische partner, denken met u mee en indien nodig behartigen we uw zaken in de rechtbank.

Neem contact met ons op, wij zorgen voor een oplossing!

 • Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
 • 010 4777755
 • 010 4780909
 • info@avinci.nl
 • www.avinci.nl

VOLG ONS!

Avinci Sportrecht is een onderdeel van Avinci Advocaten

 

aansprakelijkheidsrisico’s als bestuurder sportvereniging? Bron: Recht.nl en AMS.nl