Wie behartigt de zaken van de voetbaltrainer?

 

Clubs wisselen regelmatig van trainer: soms op initiatief van de club of vereniging of de trainers stapt zelf op. Avinci Sportrecht zet alle feiten op een rij als een contract met een voetbaltrainer wordt opgezegd – want wie behartigt de zaken van de voetbaltrainer? 

Een arbeidsovereenkomst met een trainer is vergelijkbaar met het normale arbeidsrecht traject. Wanneer een contract met een trainer in loondienst minimaal 24 maanden heeft geduurd en op initiatief van de vereniging wordt beëindigd, is de vereniging doorgaans een transitievergoeding verschuldigd. Dit geldt niet wanneer het contract wordt opgezegd door de trainer. In het geval van  beëindiging met wederzijds goedvinden kunnen afspraken worden gemaakt over de hoogte van de vergoeding. Dit wordt vastgelegd in een zogenaamde beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

Beëindigingsovereenkomst
De laatste jaren gebruiken steeds meer verenigingen de beëindigingsovereenkomst om het contract met de trainer te beëindigen.  De Wet Werk en Zekerheid bepaalt dat een trainer maar drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag ontvangen binnen 24 maanden. Bij overschrijding hiervan wordt de aanstelling van een trainer automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Cao 
In de cao sportverenigingen mag afgeweken worden van de Wet Werk en Zekerheid. Trainers die onder de werkingssfeer van de cao sportverenigingen vallen, mogen in een periode van 48 maanden maximaal zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangeboden krijgen voordat de arbeidsrelatie in een vaste aanstelling omgezet moet worden. Hij kan berusten in het ontslag, maar een schadevergoeding vorderen.

Buitenland

Als u als trainer werkzaam bent in het buitenland, is het belangrijk dat u ook uw Nederlandse advocaat laat mee kijken. In samenwerking met de club kunt u op Europese of Internationale gronden bescherming krijgen zodat u niet met lege handen staat bij ontslag of faillissement van een club.

WW-uitkering
Na ontslag met wederzijds goedvinden kan een trainer in een aantal gevallen een WW-uitkering krijgen. Hierbij moet wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

·         De vereniging heeft de trainer door middel van de beëindigingsovereenkomst gevraagd om akkoord te gaan met het ontslag.

·         Het dienstverband van de trainer eindigt op initiatief van de vereniging, maar de trainer en vereniging zijn het wel samen eens over de financiële afhandeling van het ontslag.

·         In de beëindigingsovereenkomst is rekening gehouden met de opzegtermijn.

·         De trainer heeft voldoende sollicitatieactiviteiten gedaan om weer bij een andere vereniging aan het werk te komen.

Met haar dienstenpakketten ‘Juridische Ondersteuning’ en ‘Voetbalzaken’ kan Avinci Sportrecht veel voor u betekenen. Wij schuiven aan bij het overleg, kunnen bemiddelen in een conflict en indien nodig zelfs begeleiding bieden als de gang naar de rechtbank onvermijdelijk is geworden. Voor de exacte invulling van het pakket ‘Juridische Ondersteuning’ en ‘Voetbalzaken’ kunt u contact opnemen met Mr. A.C. Hansen.

Avinci Sportrecht komt op voor de belangen van de bij haar aangesloten amateurvoetbalverenigingen, onder andere richting de KNVB. Ook de overheid wordt een steeds belangrijkere partner voor overleg en onderhandelingen, omdat meer maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de sportverenigingen wordt neergelegd. Belangrijk detail is dat we niet alleen staan voor het collectief van het amateurvoetbal, maar zeker ook voor de individuele club.

Kortom, we zijn uw juridische partner, denken met u mee en indien nodig behartigen we uw zaken in de rechtbank.

Neem contact met ons op, wij zorgen voor een oplossing!

  • Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
  • 010 4777755
  • 010 4780909
  • info@avinci.nl
  • www.avinci.nl

beëindigingsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst

Advocaten en juridische hulp voor voetbal en sporters