Geschilbeslechting in arbeidszaken in het betaald voetbal.

Geschilbeslechting in arbeidszaken in het betaald voetbal.

In het eerste deel van dit artikel –  is de rechtspositie van de beroepsvoetballer uit de doeken gedaan en is geschetst hoe arbitrage binnen het betaald voetbal op nationaal niveau geregeld is.

Unknown-1

In het tweede deel van dit artikel wordt de rechtsgang bij de kantonrechter inhoudelijk en procedureel vergeleken met die bij de arbitragecommissie KNVB (hierna: de arbitragecommissie). Daarbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de veranderingen in de procedure en de ontslagsystematiek die de Wet werk en zekerheid (Wwz) met ingang van 1 juli 2015 heeft gebracht. Mede tegen die achtergrond zal een aantal uitspraken van kantonrechters en van de arbitragecommissie aan een nader onderzoek worden onderworpen. Tot slot wordt een antwoord geformuleerd op de eerder opgeworpen vraag: wie is qua rechtsbescherming rondom het einde van de arbeidsrelatie beter af, de contractspeler in het betaald voetbal of de werknemer?

Het onderzoek is een vuistdik dossier maar wij hebben het kort samen gevat in een conclusie: De conclusie luidt dat de arbitragecommissie kan afwijken van de dwingende systematiek van ontslagronden. De vraag is wat dat betekent voor de rechtsbescherming van de profvoetballer. Hiervoor is aangeduid uit vorige ontbindingsuitspraken dat de arbitragecommissie als uitgangspunt de gebondenheid aan het contract kiest. Dit lijkt ook het opgelegde vertrekpunt voor de kantonrechter. Een verschil met de situatie van voor de invoering van de WWz is met ingang van 1 juli 2015 om redenen van rechtszekerheid ingevoerde mogelijkheid van hoger beroep en cassatie. Die mogelijkheid wordt de werkgever en werknemer in betaald voetbal onthouden.

images-9

Er is nog geen casus bekend waarin een profvoetballer de opgelegde arbitrage aanvecht om de gang naar de kantonrechter te kunnen maken, heeft het met de invoering van de Wwz aan belang gewonnen. Immers, de profvoetballer ontbeert, door verplicht afstand te doen van de mogelijkheid zich tot de overheidsrechter te wenden, (een deel van) de bescherming die de Wwz beoogt te bieden. Dat vraagt om nadere reflectie op het verplichte arbitrage systeem. En laat Avinci Advocaten nu net gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht en zich verdiept hebben in de vernieuwde Wwz en ontslagrecht oftewel de zogenaamde Asscher Escape – Lees hier meer over je rechten én dus mogelijkheden als profvoetballer! 

images-7

Avinci advocaten onderzoekt de mogelijkheden binnen de bestaande wet en probeert creatief mee te denken om tot een gewenst resultaat te komen. Zo moeten werkgevers een goed dossier op orde hebben alvorens de ontslagprocedure in te zetten en zich houden aan de juiste ontslagroute.

Wilt u ook eens weten waar u aan toe bent en wat uw rechten en plichten zijn? Advocaat Arthur Hansen heeft veel ervaring met arbeidsrecht en treedt vaak op voor zowel de ontslagen partij als voor de partij die het ontslag invoert – daardoor kent hij als geen ander het verhaal van twee kanten en weet slim te adviseren.

Bel  voor een afspraak of kom langs in ons pand op de locatie in de Oude Haven / Maasboulevard in Rotterdam.

Wij helpen u verder en zijn goed bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur omdat ondernemen nooit stopt.

CONTACT:

  •                Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
  •                010 4777755
  •                010 4780909
  •                info@avinci.nl
  •                www.avinci.nl

VOLG ONS:

Twitter       Facebook      Linkedin

Avinci Advocaten – uw partner in juridische zaken

Geschilbeslechting in arbeidszaken in het betaald voetbal. Bron: Mr. dr. M.Y.H.G. Erkens, tijdschrift Sport & Recht

Advocaten en juridische hulp voor voetbal en sporters