SPORT EN STAATSSTEUN WET- EN REGELGEVING

Tot voor kort moest staatssteun voor sportinfrastructuur, zoals voetbalstadions, hockeyvelden of sportkantines, worden aangemeld bij de Europese Commissie. De staatssteunregels zijn echter herzien. Als er sprake is van staatssteun, kan steun aan sport- en multifunctionele infrastructuur per 1 juli 2014 op basis van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV, artikel 55) worden vrijgesteld van de meldplicht. Een kennisgeving is voldoende.

VOORWAARDEN

Om onder de AGVV te passen, moet de steun voldoen aan de volgende voorwaarden:

– de sportinfrastructuur wordt jaarlijks voor ten minste 80% van de capaciteit gebruikt voor sportbeoefening;
– de sportinfrastructuur mag niet door één gebruiker uit de profsport gebruikt en moet voor 20% van de capaciteit worden gebruikt door andere prof- of amateursporters;
– toegang tot de sportinfrastructuur wordt op ‘transparante en niet-discriminerende basis’ verleend. Ondernemingen die 50% van de investeringskosten hebben gefinancierd, krijgen wel eerder toegang
– Verder moeten de aanbestedingsregels in acht worden genomen bij de bouw van de infrastructuur.

REGISTER

Als steun wordt verleend aan een professionele sportclub, moeten decentrale overheden de tarieven voor het gebruik van stadions en trainingsfaciliteiten openbaar maken met een register.

IN AANMERKING KOMENDE KOSTEN

Er mag zowel investeringssteun als exploitatiesteun worden gegeven:

  • Decentrale overheden mogen investeringssteun verlenen voor de kosten van de investering in materiële en/of immateriële activa.
  • Exploitatiesteun mag worden gegeven voor exploitatiekosten, zoals personeelskosten, kosten voor materialen, uitbestede diensten, communicatie, energie, onderhoud, huur en administratie.

AANMELDINGSDREMPEL

Investeringssteun van meer dan 15 miljoen euro moet alsnog worden aangemeld bij de Europese Commissie. Dat geldt ook als de totale kosten meer dan 50 miljoen euro per project bedragen. Voor exploitatiesteun geldt een drempel van 2 miljoen euro per infrastructuurvoorziening per jaar.

Soccer ball on green stadium arena

STEUNINTENSITEITEN

Voor steun van minder dan 1 miljoen euro mag het maximale steunbedrag worden vastgesteld op 80% van de in aanmerking komende kosten. Voor steun boven dit bedrag geldt geen maximum steunpercentage, maar moet de volgende methodiek worden toegepast om de hoogte van de steun te bepalen:

  • Investeringssteun: het steunbedrag mag niet hoger zijn dan het verschil tussen de in aanmerking komende kosten en de exploitatiewinst van de investering. De exploitatiewinst wordt in mindering gebracht op de in aanmerking komende kosten.
  • Exploitatiesteun: het steunbedrag mag niet hoger zijn dan de exploitatietekorten over de betrokken periode. Dit moet vooraf worden geborgd op basis van prognoses, of via een terugvorderingsmechanisme.

KENNISGEVING EN RAPPORTAGE

Steunmaatregelen die onder de AGVV vallen, hoeven niet gemeld te worden bij de Commissie. Kennisgeving en rapportage zijn wel verplicht.

Disciplines: We hebben uitgebreide kennis van contracten tussen spelers en clubs, sponsorcontracten, licenties, tuchtrecht, afsluiten van sponsor- en clubcontracten, het realiseren van (internationale) transfers, ondernemingsrecht, sportabritages en verenigingsrecht. Juridische begeleiding bij contractsonderhandelingen, sponsorcontracten en bij uitstek het voeren van procedures bij de arbitragecommissie van de KNVB, zowel zakelijk als privé.

Kennismakingspakket:

Wil jij ook wel eens weten of alles goed geregeld is? Of je sponsor- en clubcontracten, het intellectueel eigendom (je portretrecht bijvoorbeeld) allemaal kloppen? En wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld een BV, stichting, event, extra inkomsten of een nevenactiviteit slim op te zetten? Kom bij ons langs – voor € 995.— ex btw beoordelen we of de juridische zaken goed geregeld zijn, zowel zakelijk als privé.

Advocaat Arthur Hansen ontvangt je graag op zijn kantoor, op het mooiste stukje van Rotterdam, namelijk de Maasboulevard. Recht tegenover de Willemsbrug kunnen we discreet en voortvarend al jouw zaken doornemen en de balans opmaken. Uiteraard werken we samen met alle zaakwaarnemers, want we willen maar een ding: het beste uit jouw carrière halen.

Meer weten? Bel of mail direct voor een afspraak of kom langs in ons prachtige pand op de unieke locatie in de Oude Haven / Maasboulevard in Rotterdam.

Wij helpen u verder en zijn goed bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur omdat ondernemen nooit stopt.

Contact

Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
010 4777755
010 4780909
info@avinci.nl
Neem contact op 010-4777755

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *